Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
412 ДЛС Тополовград Информация плащания ДЛС Тополовград 11.05.2016

зоп май.pdf /20.06.2016/
spravka06.pdf /20.07.2016/
плащания юли 2016.pdf /19.08.2016/
м.Август.pdf /26.09.2016/
Септември-2016.pdf /20.10.2016/
oktomvri.pdf /21.11.2016/
ноември.pdf /21.12.2016/
декември-16.pdf /23.01.2017/
401 ДЛС Тополовград ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКООБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТОПОЛОВГРАД" ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.25А 11.04.2016
400 ДЛС Тополовград ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНЕВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТОПОЛОВГРАД" 11.04.2016
367 ДЛС Тополовград Доставка, чрез покупка на фуражна пшеница и царевица с общо количество 38 000 килограма по зададени рецепти и периодични заявки за доставка" за срок от една година за ДЛС ТОПОЛОВГРАД 22.02.2016


358 ДЛС Тополовград Доставка зърнен фураж за изхранване на фазани – царевица, за нуждите на ДЛС Тополовград" 26.01.2016


338 ДЛС Тополовград „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ /ВКЛ. ГТП НА ГАЗОВИ И МЕТАНОВИ УРЕДБИ/ НА АВТОМОБИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД" 02.12.2015

337 ДЛС Тополовград „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД" 02.12.2015


99 ДЛС Тополовград Информация по чл.44 ал.10 ДЛС ТОПОЛОВГРАД 30.03.2015