Ценоразписи

Ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина, по чл.71, ал.1 от Наредбата
Файл
Добавен
22.03.2021 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита игл. дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата за обект 2120
Файл
Добавен
17.02.2021 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата, в сила от 11.01.2021 г.
Файл
Добавен
25.01.2021 / ДЛС Тополовград
ЦЕНОРАЗПИС ПО ЧЛ.71, АЛ.1
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДЛС Тополовград
ЦЕНОРАЗПИС ПО ЧЛ.71, АЛ.1 ЗА ОБЕКТ 2030
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71,ал.1 за обект 2037
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина, засегната от пожар, по чл.71, ал.1 от Наредбата за обект 2030, в сила от 01.10.2020г.
Файл
Добавен
23.09.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина, засегната от пожар, по чл.71, ал1 от Наредбата за обект 2029 в сила от 01.10.2020 г.
Файл
Добавен
17.09.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71,ал.1 за обект 2025 и 2026
Файл
Добавен
31.08.2020 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за обект 2023
Файл
Добавен
07.08.2020 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис ЮЛ - 06.07.2020
Файл
Добавен
09.07.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71,ал.1,т.4-ЮЛ
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71,ал.1,т.1-ЮЛ
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за обект 2005
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по реда на чл.71,ал.1,т.1-ЮЛ
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71, ал.1 за физически лица
Файл
Добавен
16.01.2020 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис по чл.71, ал1 от Наредбата
Файл
Добавен
03.09.2019 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на дървесина по реда на чл.71,ал.1,т.1,2,3,4,6
Файл
Добавен
24.04.2019 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина
Файл
Добавен
24.04.2019 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на дървесина в ДЛС Тополовград
Файл
Добавен
04.02.2019 / ДЛС Тополовград