Ценоразписи

ценоразпис по реда на чл.71,ал.1,т.1-ЮЛ
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71, ал.1 за физически лица
Файл
Добавен
16.01.2020 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис по чл.71, ал1 от Наредбата
Файл
Добавен
03.09.2019 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на дървесина по реда на чл.71,ал.1,т.1,2,3,4,6
Файл
Добавен
24.04.2019 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина
Файл
Добавен
24.04.2019 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на дървесина в ДЛС Тополовград
Файл
Добавен
04.02.2019 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис на цените на продаваната дървесина добивана от санитарни сечи в иглолистни култури.
Файл
Добавен
15.06.2018 / ДЛС Тополовград
100000
Файл
Добавен
14.03.2018 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис по реда на чл.71, ал.1, т.1
Файл
Добавен
13.10.2017 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71, ал.1, т.1
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис по чл.71, ал.1, т.6
Файл
Добавен
27.06.2017 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на дървесина на ТП ДЛС "Тополовград"
Файл
Добавен
04.10.2016 / ДЛС Тополовград