slide

Ценоразписи | ДЛС Тополовград

Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ без право на продажба.
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ за лични нужди.
Файл
Добавен
19.02.2024 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ за лични нужди
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на прогнозни количества добита иглолистна дървесина
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис по чл.71, ал.1
Файл
Добавен
28.06.2023 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица за лични нужди.
Файл
Добавен
09.01.2023 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добина дървесина на ФЛ за лични нужди от обекти №2237 и №2238
Файл
Добавен
18.11.2022 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добито количество широколистна дървесина от обект 2225
Файл
Добавен
30.05.2022 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71,ал.1
Файл
Добавен
25.03.2022 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71,ал.1 от Наредбата за ФЛ
Файл
Добавен
11.03.2022 / ДЛС Тополовград
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА, ЗАСЕГНАТА ОТ КОРОЯДИ И ФИТОПАТОГЕНИ, ПО ЧЛ.71, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
07.05.2021 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина, по чл.71, ал.1 от Наредбата
Файл
Добавен
22.03.2021 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита игл. дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата за обект 2120
Файл
Добавен
17.02.2021 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71, ал.1 от Наредбата, в сила от 11.01.2021 г.
Файл
Добавен
25.01.2021 / ДЛС Тополовград
ЦЕНОРАЗПИС ПО ЧЛ.71, АЛ.1
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДЛС Тополовград
ЦЕНОРАЗПИС ПО ЧЛ.71, АЛ.1 ЗА ОБЕКТ 2030
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71,ал.1 за обект 2037
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДЛС Тополовград
Ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина, засегната от пожар, по чл.71, ал.1 от Наредбата за обект 2030, в сила от 01.10.2020г.
Файл
Добавен
23.09.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина, засегната от пожар, по чл.71, ал1 от Наредбата за обект 2029 в сила от 01.10.2020 г.
Файл
Добавен
17.09.2020 / ДЛС Тополовград
ценоразпис по чл.71,ал.1 за обект 2025 и 2026
Файл
Добавен
31.08.2020 / ДЛС Тополовград