slide

Планове и разчети | ДЛС Тополовград

Годишен план за ползване на дървесина 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Тополовград
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 година на ТП ДЛС Тополовград
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДЛС Тополовград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2022 Г. НА ТП "ДЛС ТОПОЛОВГРАД"
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДЛС Тополовград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2021 г. НА ТП "ДЛС ТОПОЛОВГРАД"
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДЛС Тополовград
годишен план 2020
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДЛС Тополовград
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДЛС Тополовград за 2019 г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДЛС Тополовград
Годишен план 2018г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДЛС Тополовград
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДЛС Тополовград за 2016
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДЛС Тополовград
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДЛС Тополовград за 2016
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДЛС Тополовград