Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4103 ДЛС Тополовград 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 49 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1653 куб.м. 0 куб.м. 1726 куб.м.
здб,кгбр, срлп, гбр
2020 и 2022 Процедури за добив на дървесина 41,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2020 и №2022 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 4103 на ДЛС Тополовград от 07.04.2020 е прекратена!
4084 ДЛС Тополовград 23.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 73,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на зърнени култури, фуражи и готови храни за животни и птици за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4078 ДЛС Тополовград 23.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа и поддържане на лесокултурни прегради и минерализовани ивици с обща дължина 25000 л.м. за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4047 ДЛС Тополовград 15.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 44,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
4024 ДЛС Тополовград 23.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 917 куб.м. 0 куб.м. 935 куб.м.
здб, кгбр
2021 Процедури за добив на дървесина 22,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2021 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
3973 ДЛС Тополовград 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 41 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м. 0 куб.м. 818 куб.м.
здб, кгбр, срлп
2020 Процедури за добив на дървесина 19,978.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обект №2020 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
Процедура № 3973 на ДЛС Тополовград от 10.03.2020 е прекратена!
3929 ДЛС Тополовград 26.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 35,902.25 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2020-1 Виж пълна информация
3802 ДЛС Тополовград 21.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1160 куб.м. 305 куб.м. 377 куб.м. 87 куб.м. 0 куб.м. 1937 куб.м.
чб;срлп;чдб;бл
2001 Продажба на стояща дървесина на корен 69,599.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2001 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
3704 ДЛС Тополовград 18.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 660 куб.м. 19 куб.м. 1916 куб.м. 5470 куб.м. 0 куб.м. 8186 куб.м.
чб, бл, лдб, цр, здб, гбр, трп, кгбр, мждр, кдб, гбр, лп
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 Процедури за добив на дървесина 189,899.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти от ЛФ-2020г., на територията на ТП „ДЛС Тополовград”- гр. Тополовград Виж пълна информация
3627 ДЛС Тополовград 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
2003 Д Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3608 ДЛС Тополовград 04.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 692 куб.м. 66 куб.м. 372 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 1211 куб.м.
чб;бл
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 44,563.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 2004 от ГП за 2020 г. Виж пълна информация
3435 ДЛС Тополовград 04.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
625 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 625 куб.м.
бб, чб
1946 Процедури за продажба на дървесина 48,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина, обект 1946 Виж пълна информация
3406 ДЛС Тополовград 04.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
821 куб.м. 1078 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 2916 куб.м. 0 куб.м. 4833 куб.м.
чб;бб и бл
1944 и 1945 Процедури за добив на дървесина 120,820.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 1944 и обект 1945 Виж пълна информация
3365 ДЛС Тополовград 04.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1324 куб.м. 0 куб.м. 1324 куб.м.
здб, бл, лп, мжд, кгбр, цр
1942 и 1943 Процедури за добив на дървесина 29,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
3355 ДЛС Тополовград 02.09.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации в административната сграда на ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД”, гр. Тополовград; Ловен Дом “Сакар”, гр. Тополовград и Ловен Дом “Ормана”, гр. Ямбол Виж пълна информация
3344 ДЛС Тополовград 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 90 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 0 куб.м. 1209 куб.м.
здб, кл, лп, яс, мжд, кгбр
1937, 1938 Процедури за добив на дървесина 29,602.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
3303 ДЛС Тополовград 06.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 90 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 0 куб.м. 1209 куб.м.
здб, кл, лп, яс, мжд, кгбр
1937, 1938 Процедури за добив на дървесина 29,602.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
Процедура № 3303 на ДЛС Тополовград от 06.08.2019 е прекратена!
3302 ДЛС Тополовград 06.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.79 куб.м.
чб
1941 Процедури за продажба на дървесина 4,283.79 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
3236 ДЛС Тополовград 10.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 1275 куб.м. 82 куб.м. 452 куб.м. 0 куб.м. 95 куб.м. 2066 куб.м.
чб;бб
1935; 1936 Продажба на стояща дървесина на корен 71,721.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 1935, №1936 Виж пълна информация
3225 ДЛС Тополовград 10.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 101 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 1425 куб.м. 0 куб.м. 1557 куб.м.
здб, кл, лп, яс, мжд, кгбр, ак, глед
1937,1938,1939,1940 Процедури за добив на дървесина 36,780.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация