slide

Контакти | ДЛС Тополовград

Директор:
инж. Николай Лафчиев
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Тополовград, п.к 6560 ул.”Ал.Стамболийски” №17
e-mail:
dlstopolovgrad@uidp-sliven.com
телефон:
047052210
факс: