Процедури

Процедура № 2228 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 08.08.2018
Втора дата
Начална цена 12,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДЛС Тополовград за срок от 24 м.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.