Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3406 ДЛС Тополовград 04.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
821 куб.м. 1078 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 2916 куб.м. 0 куб.м. 4833 куб.м.
чб;бб и бл
1944 и 1945 Процедури за добив на дървесина 120,820.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 1944 и обект 1945 Виж пълна информация
3365 ДЛС Тополовград 04.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1324 куб.м. 0 куб.м. 1324 куб.м.
здб, бл, лп, мжд, кгбр, цр
1942 и 1943 Процедури за добив на дървесина 29,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
3355 ДЛС Тополовград 02.09.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации в административната сграда на ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД”, гр. Тополовград; Ловен Дом “Сакар”, гр. Тополовград и Ловен Дом “Ормана”, гр. Ямбол Виж пълна информация
3344 ДЛС Тополовград 23.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 90 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 0 куб.м. 1209 куб.м.
здб, кл, лп, яс, мжд, кгбр
1937, 1938 Процедури за добив на дървесина 29,602.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
3303 ДЛС Тополовград 06.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 90 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 0 куб.м. 1209 куб.м.
здб, кл, лп, яс, мжд, кгбр
1937, 1938 Процедури за добив на дървесина 29,602.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
Процедура № 3303 на ДЛС Тополовград от 06.08.2019 е прекратена!
3302 ДЛС Тополовград 06.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.79 куб.м.
чб
1941 Процедури за продажба на дървесина 4,283.79 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
3236 ДЛС Тополовград 10.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
162 куб.м. 1275 куб.м. 82 куб.м. 452 куб.м. 0 куб.м. 95 куб.м. 2066 куб.м.
чб;бб
1935; 1936 Продажба на стояща дървесина на корен 71,721.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 1935, №1936 Виж пълна информация
3225 ДЛС Тополовград 10.07.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 101 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 1425 куб.м. 0 куб.м. 1557 куб.м.
здб, кл, лп, яс, мжд, кгбр, ак, глед
1937,1938,1939,1940 Процедури за добив на дървесина 36,780.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
3205 ДЛС Тополовград 03.07.2019 Лесокултурни мероприятия 39,909.29 лв. без ДДС
Предмет: ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДРЕБНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ - ОБЕКТ №2019-2 Виж пълна информация
3203 ДЛС Тополовград 03.07.2019 Събиране на оферти с обява 2,520.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на служителите в ТП ДЛС Тополовград, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Виж пълна информация
3196 ДЛС Тополовград 27.06.2019 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
3180 ДЛС Тополовград 26.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 67 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1311 куб.м. 0 куб.м. 1380 куб.м.
бл, кгбр
1929; 1930; 1931 Процедури за добив на дървесина 31,587.72 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти на територията на ДЛС Тополовград. Виж пълна информация
3145 ДЛС Тополовград 03.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
Процедура № 3145 на ДЛС Тополовград от 03.07.2019 е прекратена!
3142 ДЛС Тополовград 11.06.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 184 куб.м.
чб
1934 Процедури за продажба на дървесина 13,926.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина, обект 1934 Виж пълна информация
3139 ДЛС Тополовград 27.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство Виж пълна информация
3125 ДЛС Тополовград 24.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,451.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изграждане и поддръжка на 28050 метра минерализовани ивици в горски територии на ТП „ДЛС Тополовград“ Виж пълна информация
3116 ДЛС Тополовград 31.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м. 3530 куб.м. 0 куб.м. 5065 куб.м.
ак;бл;цр;кгбр;здб;кл;мжд;глд;лп;чб
1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933 Процедури за добив на дървесина 108,681.05 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти на територията на ДЛС Тополовград. Виж пълна информация
3059 ДЛС Тополовград 14.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
281 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м.
чб
1924 Процедури за продажба на дървесина 21,270.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДЛС „ТОПОЛОВГРАД“ от КЛФ за 2019г.
Обект № 1924
Виж пълна информация
3021 ДЛС Тополовград 03.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
487 куб.м. 581 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2225 куб.м.
чб;бб
1921 и 1922 Продажба на стояща дървесина на корен 87,060.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 1921, 1922 Виж пълна информация
3019 ДЛС Тополовград 03.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 26 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр
1917; 1918; 1919; 1920 Процедури за добив на дървесина 16,870.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад, съгласно приложена спецификация по обекти на територията на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация