Процедури

Процедура № 680 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 28.02.2017
Втора дата
Начална цена 43,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Техническо обслужване, и доставка на резервни части на МПС, стопанисвани от ТП ДЛС Тополовград по обособени позиции от 1 до 6.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.