Процедури

Процедура № 5264 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 16.04.2021
Втора дата
Начална цена 23,535.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2126 и обект №2127

Данни за дървесината

Обект/и № 2126 и 2127
Дървесен вид чб
Едра 276 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 276 куб.м.