Процедури

Процедура № 5113 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 17.02.2021
Втора дата
Начална цена 10,189.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2120, по чл.27 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2120
Дървесен вид чб
Едра 101 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 244 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 443 куб.м.