Процедури

Процедура № 5072 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 17.02.2021
Втора дата
Начална цена 65,235.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 2118 и Обект №2119 от ГП за 2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2118 и 2119
Дървесен вид здб, лп, трпл, клн, гбр, бл, кгбр, мждр
Едра 29 куб.м.
Средна 128 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1251 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1409 куб.м.