Процедури

Процедура № 4746 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 05.11.2020
Втора дата
Начална цена 12,073.05 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДЛС Тополовград" от КЛФ 2020 в обект 2034.

Данни за дървесината

Обект/и № 2034
Дървесен вид трпл, лп
Едра 0 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 269 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 298 куб.м.