Процедури

Процедура № 4703 на ДЛС Тополовград

Процедура № 4703 на ДЛС Тополовград от 19.10.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 19.10.2020
Втора дата
Начална цена 13,414.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДЛС Тополовград" от КЛФ 2020 в обект 2034.

Данни за дървесината

Обект/и № 2034
Дървесен вид трпл, лп
Едра 0 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 269 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 298 куб.м.