Процедури

Процедура № 4676 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 09.10.2020
Втора дата
Начална цена 21,061.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДЛС Тополовград", обект №2032 и обект №2033

Данни за дървесината

Обект/и № 2032 и 2033
Дървесен вид чб
Едра 247 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 247 куб.м.