Процедури

Процедура № 4194 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 29.05.2020
Втора дата
Начална цена 26,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка на напитки за нуждите на ТП „ДЛС Тополовград“ за срок от 24 месеца.”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.