Процедури

Процедура № 4078 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 23.04.2020
Втора дата
Начална цена 8,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Направа и поддържане на лесокултурни прегради и минерализовани ивици с обща дължина 25000 л.м. за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.