Процедури

Процедура № 2322 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 21.08.2018
Втора дата
Начална цена 57,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне без предварително обявление
Предмет Доставка на 150 тона царевица – зърно за нуждите на ТП ДЛС Тополовград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.