Процедури

Процедура № 1267 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 04.08.2017
Втора дата
Начална цена 2,592.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП ДЛС Тополовград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.