Процедури

Процедура № 1133 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 14.06.2017
Втора дата
Начална цена 19,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т.4
Предмет Борсова сделка "Доставка на 30,4 тона фураж за нуждите на фазанарията гр. Елхово"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.