Процедури

Процедура № 1128 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 11.07.2017
Втора дата
Начална цена 24,736.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Поддържане на 107550 л.м. минерализовани ивици в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДЛС "Тополовград"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.